elige idioma: ESP - CAT

divorcio barato

“HI HA DECISIONS QUE NO S'HAN D'AJORNAR”


La separació o divorci de mutu acord és l'opció més aconsellable quan hi ha bona entesa entre la parella i hi ha un acord total pel que fa al que s´ha de recollir en el conveni regulador de separació o divorci.

A través del nostre portal hoymedivorcio els oferim la possibilitat de tramitar la seva separació o divorci d'una forma còmoda, àgil i personalitzada amb la transparència i professionalitat que ens caracteritza pel que fa a la tramitació de tot el procés.

Ambdues parts estaran informades en tot moment de l'estat en què es troba la tramitació, a través del correu electrònic i telefònicament, podent optar a una primera visita informativa en el supòsit que ho desitgin i es puguin desplaçar al nostre Bufet d'advocats.

 

Per la senzillesa d'aquest procediment obtindran a més una important reducció en els honoraris d'advocat i procurador.

 • Confiant en hoymedivorcio.com comptaran amb les següents avantatges:
  • Estalviaran temps durant la tramitació
  • Reduiran la major part del cost econòmic
  • Minimitzaran el cost emocional per a tota la família
  • Tots dos decidiran el contingut del Conveni Regulador
  • Tots dos tindran el mateix advocat i procurador
  • La Sentència s'ha d'ajustar a l'acordat per les parts

Passos a seguir durant la tramitació:

 1. Soliciteu l'enviament del Formulari personalitzat i un cop ens el facin arribar emplenat els confirmarem el pressupost final i tancat de la tramitació de la seva separació o divorci.

 2. Una vegada acceptin el pressupost, enviarem el Conveni Regulador per a la seva revisió, realitzant totes les modificacions que siguin necessàries per tal que s'adapti a les seves necessitats.

 3. Colaborarem amb un procurador de la seva localitat que els citarà al seu despatx perquè lliurin presencialment la documentació necessària així com la Signatura del Conveni Regulador i el pagament d'honoraris.

 4. Per últim, presentarem la Demanda de Separació o Divorci de mutu acord al Jutjat i us citarem amb suficient antelació per a la seva ratificació, dictant-ne en un breu termini la Sentència i la seva corresponent inscripció en el Registre Civil.

Per això, ens trobem davant d'un procediment:

 • Còmode: Tramitació sense necessitat de desplaçaments, rebent el Conveni Regulador per correu electrònic per a la seva revisió i conformitat, i alhora amb tota la informació actual de l'estat en què es troba el seu expedient.

 • Ràpid: Des de la recepció de la documentació, redacció en 48 hores del primer esborrany del Conveni Regulador.

 • Àgil: Donem resposta a les seves consultes a través del correu electrònic i telefònicament.

 • Personalitzat: Des del contingut del Conveni Regulador fins a l'elecció del Procurador més proper a la seva localitat per tal d'evitar majors desplaçaments.

No obstant això, tenen a la seva disponibilitat una visita presencial al despatx en què els assessorarem i explicarem els passos a seguir.

Sobre quins punts versa l’acord?

El contingut de l'acord es reflectirà en el Conveni Regulador, aplicable tant per a parelles casades com parelles de fet, podent regular sobre els següents punts:

 • Guarda dels fills
  Determinació del progenitor amb el qual conviuran els fills: custòdia compartida o individual amb estades per el progenitor no custodi.

 • Pensió d'aliments
  Sobre el deure d'aliments a favor dels fills, tant respecte de les necessitats ordinàries com extraordinàries.

 • Règim d'estades dels fills
  Establiment del règim de relació i comunicació amb els fills durant el període en què un progenitor no els tingui amb ell.

 • Habitatge Familiar
  Assignació de l'ús de l'habitatge familiar i l'aixovar domèstic així com la data d'abandonament de la mateixa per una de les parts o la seva posada en venda.

 • Liquidació del règim econòmic matrimonial i divisió de béns en comú.
  Consisteix en repartir els béns modificant la propietat, passant de ser propietat de les dues parts a propietat individual. Per tant, la seva conseqüència directa consisteix en adjudicar determinats béns a un dels cònjuges.

 • Pensió Compensatòria
  Per al cònjuge que tingui una situació econòmica més perjudicada com a conseqüència de la ruptura de la convivència.

 • Compensació econòmica per raó del treball
  En el règim de separació de béns, si un cònjuge ha treballat per a la casa substancialment més que l'altre o ha treballat per a l'altre sense retribució o amb una retribució insuficient, té dret a una compensació econòmica per aquesta dedicació.

Requisits

 1. Que hagin transcorregut un mínim de 3 mesos des de la celebració del matrimoni.
 2. Per el cas de parelles de fet, serà suficient acreditar 2 anys de convivència o l'existència d'un fill en comú.
 3. L´acord previ de les parts per iniciar la tramitació del procediment de separació o divorci així com del que contindrà el Conveni Regulador.
 • Necessitaran la següent documentació:
  • Certificat literal de matrimoni (Registre Civil)
  • Certificat literal de naixement del/s fill/s (Registre Civil)
  • Còpia de la sentència de separació (en cas d'existir separació judicial prèvia)

L'obtenció dels esmentats certificats es realitzarà en el Registre Civil on figuri inscrit el matrimoni i el naixement dels fills en comú, tenint en compte la data de caducitat de tres mesos des de l'expedició dels certificats.

Per l'acreditació de les parelles de fet hauran d'obtenir el Certificat d'empadronament a l'Ajuntament de la seva localitat.

Contacto

Telèfon: 639490051- Horari: De 9.30 h a 20.30 hores - E-mail: Info@hoymedivorcio.com
Carrer Pintor Velázquez 12, 1º Dreta - 08302 - Mataró (barcelona)
Si us plau indiqui el seu nom ! Si us plau indiqui el seu cognom ! Si us plau indiqui la província ! Si us plau indiqui el seu telèfon ! Si us plau indiqui una adreça d'e-mail ! Si us plau escrigui una adreça d'e-mail vàlida ! Si us plau triï una opció ! Si us plau marqui l'opció d'enviament del formulari ! Si us plau marqui l'opció de lectura de l'avís legal ! Si us plau escrigui el seu comentari !

Llei Protecció Dades

“En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que sol·licitem en el present qüestionari seran incorporats a una base de dades informatitzada titularitat de M.ÁNGELES *POVEDANO *PICOLA. El titular de les dades disposa en tot moment dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar a través de correu postal a l'adreça de l'empresa Av. Jaume *Recoder nº67 08302 Mataró (Barcelona). Informem que les dades obtingudes a través del present formulari, responen a la finalitat, única i exclusiva, de poder facilitar als clients els serveis sol·licitats”.